انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات

خانه انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات

شما مشتریان گرامی می‌توانید از طریق ثبت انتقادات ، پیشنهادات ، شکایات، موارد مورد نظر خود را با بخش صدای مشتری نخل نت در میان بگذارید.