1. تمامی قیمتها به تومان و به مبالغ فوق ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد.
  2. جداول تعرفه ای فوق براساس مصوبه شماره 1 جلسه 237 مورخ 1395/03/22 محاسبه گردیده اند.
  3. منظور از ترافیک هردوره ، مجموع ترافیک ارسال و دریافتی در آن دوره است.
  4. 15000 تومان بابت نصب و راه اندازی (اختیاری) دریافت می گردد. ( طبق مصوبه شماره 1 جلسه 237 سازمان تنظیم مقررات)
  5. طبق مصوبه شماره 181 سازمان تنظیم مقررات حداکثر ضریب تسهیم خط 1 به 8 می باشد.
  6. ترافیک پیام رسان های داخلی منتخب ( سروش ، بیسفون ، گپ ، بله ، آی گپ ، لنزور) به صورت یک سوم محاسبه می شوند.
  7. ترافیک داخلی ( وبسایت های منتخب ایرانی ) به صورت نیم بهاء ( نصف ترافیک بین الملل ) محاسبه می شود. همچنین مشترک امکان استفاده ترکیبی از ترافیک بین الملل و داخلی را نیز خواهد داشت.
  8. جهت رضایتمندی شما مشترکین گرامی از تاریخ 1398/02/04 علاوه بر ترافیک فعلی 5 درصد ترافیک بیشتر برای کلیه سرویس ها و بسته های ترافیکی این شرکت اعمال گردید
Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates